Nave Industrial


A Asociación Agora conta cunha Nave no Polígono Industrial O Reboredo de Monforte de Lemos.

A Nave Industrial adóitase utilizar para a realización de distintas actividades concernentes á Asociación e conta tamén con Aulas de formación.