Vivendas Tuteladas Agora I e Agora II

A Asociación Agora xestiona dúas Vivendas Tuteladas na Rúa Carud 138 de Monforte de Lemos. Vivendas autorizadas para 8 prazas pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

Funcionan os 365 días do ano. Son Apartamentos Tutelados vinculados no seu funcionamento ás actividades do Centro de Día Agora, participando nas mesmas desde as 10:00 horas ata as 18:00 horas e de luns a venres. Nas fins de semana, os usuarios, son atendidos nas vivendas por persoal técnico dá a Asociación.


Programa de Autonomía e Vida no Fogar:


Obxectivos Xerais:

  • Crear unha contorna normalizada e integrada de convivencia entre as persoas que conviven nas vivendas.
  • Fomentar a autodeterminación persoal e funcional das persoas con discapacidade nun clima acolledor e estimulante.
  • Organizar actividades de formación e saídas culturais.

Obxectivos Específicos:

  • Desenvolver actividades de autonomía e desenvolvemento persoal.
  • Mellora das actitudes de convivencia e integración social.
  • Apoiar os proxectos de vida de cada persoa e a capacidade de decisión.

Servizos Que Prestamos

  • Autonomía Persoal

  • Acompañamentos

  • Fomento da Vida Independente

  • Asesoramento e Información

  • Atención Psicolóxica

  • Lecer e Tempo Libre

  • Asistencia Farmacéutica

  • Promoción de Saúde

  • Fomento de Lecer Sociosanitario

    • Servizo de Comedor

    • Lavandería

    • Aseo e Hixiene

    • Supervisión e Apoio

    • Transporte Adaptado

    • Xestión e Administración

    • Dietas Específicas