Política de Privacidade


O Responsable do Tratamento dos seus datos é a Asociación Agora, Asociación de Persoas con Discapacidade de Monforte de Lemos, con CIF: G-27.150.820 e dirección postal, a efectos de notificacións, Rúa Carud, Nº 142, Baixo, CP 27400, Monforte de Lemos, Lugo.

Finalidade: xestionar os contidos e informacións incluídos no plan de comunicación da entidade na páxina web, redes sociais e blogue. Os seus datos non serán utilizados para elaborar decisións automatizadas.

Conservación: suprímense, no prazo habilitado nos perfís abertos pola entidade na páxina web, as redes sociais e blogue, sen prexuízo de que, en calquera momento, o usuario poida solicitar a súa supresión/oposición.

Lexitimación: o seu consentimento explícito, dado no momento que se subscribe á páxina web, ao blogue e/o perfil aberto da entidade nas redes sociais e igualmente cando interactúa coa entidade a través de dita páxina web, blogue e perfís mediante comentarios, opinións, compartindo os contidos publicados en cada perfil ou etiquetando á entidade nas publicacións feitas por vostede.

Destinatarios: a entidade non procederá a realizar ningún tipo de comunicación a terceiros, salvo que exista algún tipo de obrigación legal e non ten previsto realizar transferencias internacionais dos seus datos a terceiros países.

Dereitos: poderá, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade e limitación do tratamento dos seus datos persoais mediante a solicitude dos modelos pertinentes á Asociación Agora a través do correo electrónico agora.protecciondatos@cogami.gal,. Se considerase que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).